onsdag 22. april 2020

Tutorial Bruk av Fargehjul

I dag er det min tur igjen, DT Hege, til å inspirere her i CopicMarkerNorge-bloggen. Jeg tenkte å si litt om hvordan man kan bruke fargehjulet som en guide til å velge farger til motivet sitt slik at det harmonerer. Først og fremst et bilde av fargehjulet som en helhet. Det er i utgangspunktet delt i 2: 
Varme og kalde farger. 

Vi har 3 primærfarger: 
RØD GUL BLÅ 
Primærfargene er rene farger som man ikke kan blande seg fram til.

Når du begynner å blande disse primærfargene derimot, får du sekundærfarger:
 ORANSJE (gul+rød), GRØNN (gul+blå), LILLA (rød+blå)

Blander du en primærfarge sammen med en sekundærfarge, får du det vi kaller tertiærfarger.  Disse kjenner vi igjen i Copicsamlingen vår som RV (rødt og lilla), BV (blått og lilla), BG (blått og grønt), YR (gult og rødt), YG (gult og grønt). Copicsystemet er på engelsk- derfor liten mix i fargeforklaringen her... 

Så over til det som kanskje føles mest nyttig. Hvilke farger skal jeg velge når jeg fargelegger for å skape mest mulig harmoni i motivet mitt? På bildet over finner du det som heter "Komplimentærfarge". De ligger rett overfor hverandre i fargehjulet. Komplimentærfargene har store kontraster, det er derfor de blir blikkfang når vi bruker dem. 
Det jeg benytter meg aller mest av når jeg velger farger, er det vi kaller "Analoge farger". Disse ligger rett inntil hverandre i fargehjulet. Velg den fargen du har lyst til å bruke, og ta farger som ligger inntil på hver side. F.eks så har du lyst til å ha V som hovedfarge, da velger du BV og RV som matcher. Dette gir en harmonisk fargekombinasjon. 


Se nøye på neste. Den heter "Splittkomplimentær". Du ser at man har valgt rød, og som kjent er grønn komplimentærfargen til rød. Men her velger man farger som ligger til hver side for den grønne- altså YG og BG. Lurt å tenke på om du fargelegger f.eks røde blomster og lurer på hvilke grønnfarger du skal velge til blader...  I den neste fargekombinasjonen- den trekantede-  velger man en farge man har lyst til å ha som hovedfarge (f.eks V) og finner de neste to ved å ha like lang avstand mellom fargene i fargehjulet. Her ser du at det er 3 trekanter mellom hver valgte farge. Noen mener at dette faktisk er den beste løsningen. MEN det er ikke meningen at du skal bruke alle disse fargene like mye! Velg en som bakgrunn, og de to andre for å framheve de elementene du ønsker i motivet ditt.  Den rektangulære måten å velge farger på er litt mer "tricky". Her er det to par med komplimentære farger! Som her rødt/ grønt og gult/ lilla. Dette funker best om du lar en farge være dominant. Du bør også passe på at du har en viss balanse mellom varme og kalde farger. 


Den siste er den firkantede. Denne er ikke så ulik den trekantede, men her er det 4 farger jevnt fordelt i fargehjulet. Her får du egentlig utallige fargekombinasjoner. Dette kan lett gjøre motivet ditt veldig uryddig og få lite harmoni- noe som gjør at kunstnere som regel ikke anbefaler denne varianten.


Sånn! Henger du fortsatt med? Eller mistet jeg deg allerede ved "Komplimentærfarger"? Jeg håper ikke det. Jeg håper du kan bruke disse tipsene som hjelp til å velge deg ut farger når du skal leke med Copicsene dine!

Husk at det ikke er meningen at du skal bruke alle fargene like mye

Har du f.eks valgt 3 farger, så bruk en til bakgrunn, og fremhev motivet ditt med de to andre. Har du valgt 2-bruk en til bakgrunn og fremhev motivet med den andre osv.. 

Dette er bare ment som en liten "guide" om du som meg av og til sliter med å finne farger som matcher. Da er det greit å ha et fargehjul. Og husk at du kan variere med hvor lyse eller mørke farger du velger innenfor hver fargefamilie. 

Håper dette var til litt hjelp!

- Hege -

1 kommentar:

Scrappyline sa...

God hjelp 😀 jeg bruker fargehjulet for å finne ut av hva slags farger jeg skal bruke 😀